ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

27 กรกฏาคม 2565

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 1,555 คน (เอกสารแนบท้าย 1)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 365 คน (เอกสารแนบท้าย 2)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 151 คน (เอกสารแนบท้าย 3)